Denní­ archí­v: 21.10.2019


DSC00861
V sobotu 19.10.2019 se ve společenské místnosti uskutečnilo vítání občánků spojené s posezením seniorů. V první polovině byli do života v naší obci přivítání tři noví občánci. Kulturní doprovod svým zpěvem zajistilo Rychnovské trio. Poté již následovala volná zábava pro naše seniory. Napsal J. Mašek

Vítání občánků a posezení seniorů