Denní­ archí­v: 6.11.2019


20190701_142745
Na záměru vystavět chodník pro chodce ve středu obce se začalo intenzivně pracovat již v roce 2016. Po domluvě souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou chodníku projektant připravil rozsáhlou projektovou dokumentaci a obec začátkem roku 2018 získala stavební povolení na tuto stavbu. V této době byla také podána žádost o dotaci na stavbu […]

Zvýšení bezpečnosti chodců v Janově Dole