Denní­ archí­v: 27.1.2023


kaplička4 (2)
6.1.2023 jsme v naší obci oslavili svátek Tří králů, který ukončuje vánoční období. Oslava probíhala v kapličce za doprovodu pěveckého sboru Cansonetta z Osečné. Mezi krásnými písněmi se hosté dozvídali zajímavosti o tradicích, které jsou spojeny právě s vánočními svátky a svátku Tří králů, kterému se podle církevní tradice říká […]

Tříkrálové zpívání v kapličce