Obecní výlet tentokráte na Děvín


V sobotu 11.5.2019 jsme se v 8,45 hodin vydali na tradiční májový výlet, tentokrát na Děvín. Před dvanácti lety, kdy vznikla myšlenka založit tradici společných výletů, jsme zvolili právě tuto lokalitu. Letos jsme se rozhodli si to zopakovat. Tehdy jsme celou trasu absolvovali pěšky, letos jsme se autobusem svezli do Chrastné a odtud po hrázi Chrastenského rybníku jsme putovali k nedalekým vodopádům. Obklopeni kouzelnou májovou přírodou jsme pokračovali k Děvínu. Letité  buky tvořící většinu lesního porostu Děvínského kopce nám šuměly na pozdrav a nám se tak snadněji zdolávalo  prudké stoupání do prostor bývalého hradu. Zde jsme posvačili, v „Knize výletů“ svými podpisy potvrdili svoji účast, pořídili fotodokumentaci a se začínajícím deštěm, který ostatně splňoval páteční předpověď, sestoupili k silnici a dále pak po hrázi Hamerského rybníku zamířili k zastávce autobusů, abychom  se vrátili domů.

V počtu 17 výletníků včetně 3 dětí jsme si jako obvykle cestou o všeličems popovídali a máme tak opět jednu  pěknou vzpomínku na společné putování.

Napsala E. Laurynová

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *