Oprava a zkapacitnění propustku


Obec Janův Důl zrealizovala opravu a zkapacitnění propustku na obecní cestě do areálu Camping 2000 Januv Dul. Stávající trubní propust byl nevyhovující logo-poskytovatele-dotace-lka v případě zvýšených průtoků vody se jednalo o povodňově velmi rizikové místo, protože zde docházelo k rozlévání vody do přilehlých zahrad. Stavba nového betonového mostového propustku byla započata na podzim 2019 a dokončena v roce 2020. Stavbu v hodnotě 712 181,52 Kč realizovala společnost SaM silnice a mosty a.s. Projekt podpořil Liberecký kraj dotací z Programu obnovy venkova ve výši 356 090,76 Kč tis. Kč, tedy 50 % z hodnoty projektu.

Napsal J. Mašek

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *