Podpora výstavby domovních ČOV


Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo finanční podporu na výstavbu domovních čistíren odpadních vod u objektů určených a využívaných k trvalému bydlení v obci Janův Důl. Občané, kteří zrealizují výstavbu DČOV u svého objektu k trvalému bydlení mohou při splnění všech podmínek obdržet finanční podporu ve výši 15 000 Kč, a to formou daru z obecního rozpočtu.

Podrobná pravidla včetně žádosti o podporu jsou umístěny na webu obce v části „Ostatní dokumenty“.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *