Zvýšení bezpečnosti chodců v Janově Dole


Na záměru vystavět chodník pro chodce ve středu obce se začalo intenzivně pracovat již v roce 2016. Po domluvě souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou chodníku projektant připravil rozsáhlou projektovou dokumentaci a obec začátkem roku 2018 získala stavební povolení na tuto stavbu. V této době byla také podána žádost o dotaci na stavbu chodníku na Státní fond dopravní infrastruktury, přičemž žádost byla úspěšná a obci Janův Důl byla přiznána dotace ve výši 1 825 000 Kč.

Na konci roku 2018 pak byla tato zakázka soutěžena a jako dodavatel byla vybrána společnost SaM Silnice a mosty a.s. Realizace stavby pak započala na jaře 2019 a stavba byla dokončena v srpnu 2019. Krom samotného chodníku projekt zahrnuje, přídlažbu ke krajské komunikaci, stavbu nástupiště autobusové zastávky dle požadovaných norem a stavbu dvou osvětlených přechodů na koncích chodníku.

Aktuálně jsou ke stavbě zajišťovány podklady pro vyřízení kolaudace. Celkové náklady na stavbu chodníku včetně víceprací, činily 2 151 934,66 Kč. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury nakonec při určených uznatelných nákladech činila 1 588 000,- Kč.

Mimo fakturace za stavbu chodníku dodavatel dále obci nad rámec tohoto projektu fakturoval výškovou úpravu autobusové zastávky a frézování a asfaltování krajnice krajské komunikace v celkové výši 361 962 Kč.

Obec pak má příslib dotace od Libereckého kraje ve výši 160 000 Kč na vícenáklady v souvislosti s frézováním a asfaltováním krajské komunikace (50% výdajů).

Vzhledem k tomu, že chodník částečně leží na pozemcích ve vlastnictví třetích osob a tyto pozemky budou vykupovány, je potřeba těmto majitelům pozemků poděkovat za jejich vstřícný přístup a konstruktivní jednání, bez kterého by nebylo možné stavbu realizovat.

Akce je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.sfdi

Napsal J. Mašek

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *