Obecně závazné vyhlášky


Aktuální přehled platných obecně závazných vyhlášek obce Janův Důl:

OZV č. 1/2012 O veřejném pořádku – zde

OZV č. 1/2015 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janův Důl – zde

OZV č. 1/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – zde

OZV č. 2/2019 O místním poplatku z pobytu – zde

OZV č. 3/2019 O místním poplatku ze psů – zde