Přátelé Janova Dolu


Zájmový spolek Přátelé Janova Dolu vznikl na podnět členů „ Místní skupiny Červeného kříže“, která v roce 2011 ukončila svoji činnost.

Nově vzniklý spolek navazuje svou činností na aktivity zaniklé organizace a  přebírá její úkoly, kterými kromě zdravotnické osvěty jsou:

• pořádání společenských a kulturních akcí
• návštěvy seniorů, při jejich životních jubileích
• humanitární pomoc

Věříme, že vznikem tohoto spolku přispějeme k příjemnému soužití našich spoluobčanů.

Více informací o činnosti spolku naleznete na webových stránkách http://www.pratelejanovadolu.estranky.cz/.