Ostatní dokumenty


Formulář vyúčtování poplatku z pobytu (nově od roku 2020) – zde

 

Podpora výstavby DČOV (období 2023-2024):

Veřejný příslib podpory – pravidla – zde

Žádost o poskytnutí daru – zde

 

Formulář žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo leszde

 

Územní plán obce Janův Důl:

Návrh na změnu územního plánuzde

Textová část ÚP – zde

Grafická část – hlavní výkres – zde

Grafická část – základní členění území – zde

Grafická část – předpokládané zábory – zde

Grafická část – výkres širších vztahů – zde

Grafická část – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – zde

Grafická část – hlavní výkres technické infrastruktury – zde

Grafická část – koordinační výkres – zde

 

Povodňový plán obce Janův Důlzde

Postup pro ohlášení pálení biologického odpaduzde

Informace o registru oznámenízde

 

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 9.12.2016 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 2.3.2017 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 28.3.2017 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 29.6.2017 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 21.7.2017 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 31.8.2017 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 25.4.2018 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 18.8.2019 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 3.7.2020 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 26.9.2021 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 13.1.2022 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 22.11.2022 – zde

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 28.5.2024 – zde, příloha KS – zde, příloha SOD – zde, příloha PDPS – zde.

Zveřejnění sdělení k žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím – 18.6.2024 – zde, příloha Usnesení ZO – zde.

Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona o svobodném přístupu k informacím – zde

Výroční zpráva za rok 2022 dle zákona o svobodném přístupu k informacím – zde

Výroční zpráva za rok 2023 dle zákona o svobodném přístupu k informacím – zde