Sbor dobrovolných hasičů


Sbor dokluci2brovolných hasičů Janův Důl je místní organizací, jejímž posláním je především ochrana občanů a majetku při mimořádných událostech. Sbor dobrovolných hasičů Janův Důl byl založen již v roce 1894. V novodobé historii je důležitým datem rok 1996, kdy byla znovuzahájena činnost sboru. SDH Janův Důl má v současné době přes třickluciet členů.

Místní jednotka požární ochrany spadá do kategorie JPO 5. Četnost zásahů jednotky požární ochrany není v porovnání s jinými většími a významnějšími jednotkami příliš vysoká, i přesto ale několikrát za rok vyjíždí k řešení mimořádných událostí. Členové jednotky jsou k zásahové činnosti řádně a pravidelně proškolováni.

Sbor dobrovolných hasičů se velice intenzivně věnuje také soutěžní činnosti a v požárním sportu úspěšně reprezentuje také naši obec. Soutěží se pravidelně zúčastňuje mužský tým a v poslední době se daří nasazovat také tým ženský. Hasiči se každoročně zúčastňují přibližně dvaceti soutěží, a to mnohdy za hranicemi Libereckého kraje.

holkyKrom uvedených aktivit se SDH Janův Důl podílí na kulturním dění v obci, a to spolupořádáním různých již tradičních akcí, jako je např. Svatojánská pouť, Pálení čarodějnic, Dětský den nebo Loučení s prázdninami pro děti.auto

Hasiči od svého znovuzahájení činnosti dlouho využívali vozidlo ARO M461, které poté nahradilo vozidlo Isuzu Midi. V současné době hasiči disponují terénním vozidlem Nissan Patrol, které získali od Hasičského záchranného sboru. Mimo automobilu mají hasiči k dispozici několik požárních stříkaček a další techniku potřebnou k zajištění ochrany obyvatelstva a majetku. Hasiči se ve spolupráci s obcí snaží postupně modernizovat a doplňovat současné vybavení.

Více informací o činnost místních hasičů lze nalézt na www.sdhjanuvdul.estranky.cz a historie na www.sdhjanuvdul.wz.cz