Myslivecké sdružení


Myslivecké sdružení Janův Důl obhospodařuje honitbu o výměře 749 ha honební plochy ležící na jihozápadním předhůří Ještědského hřebene. Založení spolku se datuje od března 1946. Samostmyslivci-Iatné trvání spolku skončilo v roce 1962, kdy byl integrován se dvěma sousedními spolky, a to MS Rozstání a MS Světlá pod Ještědem pod názvem Myslivecké sdružení Janův Důl. V dalších letech následovala integrace s MS Modlibohov a MS Proseč pod Ještědem. V roce 1992 se stávající myslivecké sdružení rozdělilo a obnovila se tradiční činnost MS Janův Důl. Honební pozemky se nacházejí v katastru obce Janův Důl, část v Kotli, Sobákově a Modlibohově. Vzhledem k ekosystému honitby je trvalou zvěří srnčí a zaječí. Ostatní zvěř, tzn. černá a vysoká, zde pouze migruje. Kromě vlastní myslivecké činnosti se jeho členové podílejí na spolkové činnosti v obci Janův Důl.myslivci-II

Záležitosti týkající se působnosti mysliveckého sdružení v honitbě Janův Důl je možno konzultovat s jeho mysliveckým hospodářem Miroslavem Laurynem na tel. 733 105 444.