IMGP2853
V sobotu 12.5. uspořádali místní hasiči společně s obcí okrskovou soutěž v požárním útoku. Začátek soutěž začínala v devět hodin a trvala až do odpoledne. Akce se pochopitelně konala v našem novém sportovním areálu. Soutěže se zúčastnily sbory z nejbližšího okolí, a sice z Osečné, Rozstání, Druzcova a Zdislavy (celkem 7 dětských družtev, 3 ženská družstva a […]

Okrsková soutěž v požárním útoku 2018


IMG_20170430_201701
V předvečer prvního máje jsme jako obvykle uspořádali pálení čarodějnic. Akce započala na parkovišti ve středu obce, kde děti ozdobily březovou májku a přenesly ji v průvodu k obecnímu úřadu. Po jejím vztyčení se všichni přítomní přemístili na louku naproti obecnímu úřadu, kde hlavní část večera probíhala. V letošním roce byla připravena obří hromada […]

Janovodolské pálení čarodějnic


20180426_142615
Na konci dubna byla dokončena kompletní rekonstrukce pískovcového pomníku na Činkově kopci. V loňském roce jsme již několik desetiletí zdemolovaný pomník odvezli do kamenické dílny, kde došlo k jeho kompletnímu zrestaurování. Pomník byl již delší dobu připraven k instalaci, takže hned jak to jarní počasí umožňovalo, připravili jsme místo pro jeho umístění. Také […]

Rekonstrukce pomníku na Činkově kopciIMG_20180428_140715
Tradičně na jaře se těšíme na turistický výlet. Letos jsme zvolili výlet do Českého ráje v sobotu, 28.dubna. Většina účastníků jela autobusem od OÚ v 6,34 hod. do Liberce. Další se k nám přidali na nádraží ČD. Sešli jsme se v hojném počtu, 14 dospělých a 11 dětí. V 8,02 hod. jsme odjeli vlakem do […]

Obecní výlet do Českého ráje


20180413_181056
V pátek 13.4. proběhla ve spolkové místnosti Obecního úřadu v Janově Dole beseda s Dominikem Rubášem, jejímž hlavním tématem bylo pojednání o jeho nové knize Přírodní klenoty Podještědí. Některé z pasáží knihy se týkají přímo Janova Dolu, o čemž během besedy právě hovořil pan Rubáš. I díky tomu byla beseda […]

Beseda s Dominikem Rubášem o jeho knize

IMG_20180330_203953
Na velikonoční Velký pátek (30.3.) se ve společenské místnosti Obecního úřadu v Janově Dole uskutečnilo přátelské setkání občanů. Akce začínala v devatenáct hodin a pro návštěvníky byla připravena především pečená vepřová kolena a točené pivo. Pivo se točilo zdarma a na akci věnovali místní hasiči, kteří sud vyhráli na soutěžích v požárním útoku. […]

Velikonoční setkání v Janově Dole


IMG_20180303_163142
3.3. 2018 Místní knihovna za finanční podpory Obecního úřadu v J. Dole uspořádala další ročník karnevalu pro děti. Karnevalem děti prováděli animátoři taneční školy z Turnova a současně program obohatili o nespočet tanečních ukázek. Ani na letošním reji masek nechyběly soutěže, tanec a dobrá nálada. Díky všem, kteří pomohli s […]

Dětský karneval v Janově Dole
20180224_150201
Sobotní odpoledne 24.2. patřilo na obecním úřadu tentokráte sportu. Konalo se zde tradiční přátelské ping pongové setkání. Dle již zaběhlých tradic proběhl nejdříve turnaj a poté došlo také na obíhačku. Účast sice nebyla z různých důvodů nijak závratná, to ovšem nijak nezkazilo přátelskou atmosféru letošního setkání. Napsal J. Mašek  

Sobotní ping pongové setkání