Soutěž Vesnice roku 2024 v Janově Dole


V úterý 28.5. naši obec navštívila hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2024. Komisi jsme ukázali budovu hasičské zbrojnice a obecního úřadu a jejich nejbližší okolí, představili místní spolky a činnost knihovny. Podívali jsme se do volnočasového areálu, s majitelem firmy Agrokomplet 2000 jsme pohovořili o zemědělství a jeho vývoji v průběhu času. Následně jsme se přesunuli ke kapličce a do areálu campu. Nakonec následovala ukázka rozptýlené zástavby a tradiční architektury v Suchém Janově Dole. Se závěrečným bodem nám pomohla i Olga Lounová. Všem, kdo se na prezentaci a její přípravě podíleli, patří velké poděkování. O výsledcích soutěže budeme informovat.

Napsal J. Mašek

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *