Obecní výlet do Mimoně


V sobotu 4.května 2024 jsme navštívili Retro muzeum v Mimoni.

V 9,40 hodin z Janova Dolu jsme se přímým autobusovým spojením dostali  do Mimoně a  lehkou chůzí prošli městem kolem pískovcových sklepů pod Kostelním vrchem až do cíle našeho výletu. Muzeum paní Lenky Špačkové se nachází v areálu bývalých vojenských kasáren vedle hříbárny ve směru na Doksy.

Prohlídka exponátů nás zavedla do doby našeho dětství a dětství našich potomků. Expozice dětských kočárků ve svém více jak stoletém vývoji představuje pohodlná vozítka, která se časem přizpůsobovala novým podmínkám. Právě tak je  tomu u vývoje hraček a kočárků pro panenky. Tázavé oči a obdiv našich dětských účastníků výletu u mnohých vystavených exponátů vyvolávaly úsměv, neboť díky technickému pokroku zcela vymizely předměty, které pro nás, starší generaci, bývaly běžné. Časem jsme ale postupně přivykli nové technice, dnes již samozřejmé.

Muzeum skýtá ještě mnoho dalších, velice zajímavých exponátů, od předmětů týkajících           se historie průmyslového dění v Mimoni, historie nádraží a také kulturního života ve městě.  K vidění jsou také dobové kostýmy a módní doplňky, bohatá expozice vybavení domácností, živností a mnoho  dalšího.

Prohlídku muzea jsme zakončili společným fotem a pokračovali ke kostelu Sv.Petra a Pavla, kde nás uvítaly a mile potěšily tóny zvonkohry z kostelní věže. Protože bylo právě poledne, zaznělo i polední zvonění kostelních zvonů. Na ochozu kostela a k němu vedoucí Poutní cestě  jsme si prohlédli nedávno zrestaurované sochy. Nově zrekonstruovanou Mírovou ulicí jsme se vrátili zpět na náměstí.

V závěru výletu část účastníků zvolilo zastavení v cukrárně  na náměstí a část navštívilo vyhlášenou zmrzlinárnu.  Letošní tradiční společný výlet se uskutečnil v hojném počtu účastníků – 33 včetně 5 dětí.

Také počasí nám přálo, vždyť tak bylo objednáno.

Napsala E. Laurynová

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *