20170520_142126
V trochu podmračené sobotní odpoledne 20.5.2017 se pro naše starší již tradičně uskutečnilo ve společenské místnosti OÚ v Janově Dole společné posezení. Sešlo se tu tentokráte téměř 30 účastníků, kterým kromě vzájemného povídání atmosféru zpříjemnili zpěvem a hrou na  harmoniku paní Martina Vítková a pan Milan Horák. Občerstvení a obsluhu pro přítomné […]

Přátelské posezení seniorůUložený snímek 39
První květnovou sobotu Přátelé Janova Dolu z.s. společně s obcí zorganizovali výlet do Hejnic, Lázní Libverda a zakončené obědem na Obřím sudu. Ráno se většina účastníků vydala autobusem někdo i autem do Liberce, a pak jsme pokračovali všichni vlakem do Hejnic, kde jsme navštívili místní náměstí s překrásným chrámem Navštívení […]

Výlet do Hejnic a Lázní Libverda20170430_201556
Poslední dubnový večer čili svatojakubská noc tradičně patří pálení čarodějnic, které je spojené s lampiónovým průvodem a zdobením a stavěním májky. Akce začala na parkovišti naproti bývalé hospodě, odkud průvod vyrazil směrem k obecnímu úřadu. Zde se vztyčila téměř 6-metrová májka. Poté se celý průvod přesunul na loukou naproti obecnímu […]

Stavění májky a pálení čarodějnicV pátek 31. 3. 2017 večer se na OÚ konala přednáška o cestě do města Santiago de Compostela (Svatojakubská cesta) na severu Španělska. Povídal nám o ní pan Matouš Pilnáček, který se na tuto pouť vydal v srpnu loňského roku. Celá cesta z Prahy mu trvala celých 35 dní. Prvních […]

Přednáška o pouti do Santiaga de Compostela
IMG_20170225_172943
V sobotu 25.2. odpoledne proběhl ve společenské místnosti obecního úřadu tradiční turnaj ve stolním tenise. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem devět hráčů, kteří soutěžili v jedné společné kategorii. Vítězem se stal Bob Čermák. Body a vítězství ovšem nebyly v průběhu sobotního odpoledne tím nejdůležitějším, smyslem celé akce totiž bylo především přátelské setkání a […]

Turnaj ve stolním tenise


40763
Před koncem roku 2016 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí dotační výzvu č. 11/2016 „Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“. Jedná se o dotační program, který podporuje výstavbu individuelních čistíren odpadních vod pro domácnosti. Vzhledem k charakteru naší obce (nízká hustota osídlení) se jeví výstavba individuelních ČOV jako ideální a pravděpodobně jediné reálné […]

Podpora výstavby domovních ČOV
img_20170106_172658
V pátek navečer (6.1.2017) proběhl v kapličce v areálu Campingu 2000 Tříkrálový koncert pěveckého uskupení Zpěvandule. Vystoupení mělo díky osvětlení kapličky svíčkami v kombinaci s třeskutou zimou a vůní svařáku neopakovatelnou atmosféru. Z důvodu nízkých teplot se druhá část koncertu přesunula na obecní úřad, kde bylo připraveno také drobné občerstvení. Celkově se tak jednalo o podařenou […]

Tříkrálový koncert souboru Zpěvandule


zpravodaj-1-2016
V příloze naleznete Janodolský zpravodaj č. 2/2016 – zde Obsah: Zvýšení poplatku za odpad pro rok 2017 Multifunkční a dětské hřiště Oprava střechy budovy obecního úřadu Stručný přehled investiční a dotačních akcí roku 2016 Doplnění veřejného osvětlení Činnost zastupitelstva obce za rok 2016 Závěr  

Janodolský zpravodaj č. 2/2016