93558368_2498822653668870_8876730947291054080_n
Obec Janův Důl získala od Ministerstva životního prostředí dotaci na výsadbu stromů, a to konkrétně na výsadbu 14 ks zakrslých lip podél hlavní krajské komunikace v lokalitě u statku. Lípy sázeli samotní občané Janova Dolu při dodržení veškerých současných bezpečnostních opatření. Výše dotace na výsadbu včetně vedlejšího pomocného materiálu přesáhla částku […]

Výsadba lip v lokalitě u statku
DSC00964
V sobotu 7.3.2020 se ve společenské místnosti budovy obecního úřadu konala akce Oslava při příležitosti Mezinárodního dne žen. Akce to byla, jak se později ukázalo, na delší dobu poslední. Stejně jako v loňském roce, tak i letos se jednalo o tematický večer, přičemž se tím letošním tématem staly pokrývky hlavy – zkrátka […]

Mezinárodní den žen v Janově Dole


khs
V příloze naleznete informační letáky od Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje resp. od Krajské hygienické stanice pro Liberecký kraj, a to ve věci doporučení k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID-19. Leták – zde.

Doporučení občanům – koronavirus COVID-19


IMG_20200222_162930
V sobotu 22.2.2020 se ve společenské místnosti obecního úřadu uskutečnil tradiční turnaj v ping pongu. Turnaj se koná nepřetržitě od roku 2004, kdy proběhl první ročník. Letos tomu tak tedy bylo již po sedmnácté. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů napříč věkovými kategoriemi. Setkání příznivců kulturního a sportovního dění proběhlo i […]

Janovodolský turnaj v ping ponguauto
Na konci roku 2019 byla dokončena oprava automobilu Nissan Patrol, který využívají ke své činnosti místní hasiči. Automobil je v majetku obce coby zřizovatele jednotky požární ochrany. Opravy se týkaly především podvozku automobilu, který byl na několika zkodovaných či jinak poškozených místech nově vyvařen. Celý podvozek byla následně zakonzervován ochraným […]

Oprava hasičského automobilu Nissan Patrol

DSC00940
Tradiční přivítání Adventu v naší obci letos proběhlo za celkem příznivého počasí a také sobotní odpoledne, které jako každým rokem patří  přípravám na adventní neděli,  jsme zvládli bez mrznutí.  Vánoční  strom, předem vztyčený, již čekal na svůj sváteční  šat a zdobení tak mohlo  začít. Ozdoby vyrobené v keramické dílničce Šikulů čekaly na […]

Jaké bylo přivítání Adventu v naší obci20190701_142745
Na záměru vystavět chodník pro chodce ve středu obce se začalo intenzivně pracovat již v roce 2016. Po domluvě souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou chodníku projektant připravil rozsáhlou projektovou dokumentaci a obec začátkem roku 2018 získala stavební povolení na tuto stavbu. V této době byla také podána žádost o dotaci na stavbu […]

Zvýšení bezpečnosti chodců v Janově Dole