Z důvodu čerpání řádné dovolené pracovnice obecního úřadu (dovolená 14.8.-16.8. a 21.8.-25.8.), bude obecní úřad po tuto dobu fungovat pro občany pouze pondělky vždy od 17:00 do 19:00. Děkujeme za pochopení.

Omezený provoz obecního úřadu


IMG_20170707_123504
Záměr vybudovat v obci nové sportovní centrum se začal postupně naplňovat již v roce 2013, kdy obec nakoupila pozemky v lokalitě „nad hájkem“, kde aktuální územní plán obce stavbu umožňoval. Jinou lokalitu nebylo možné zvolit právě z důvodu regulace výstavby územním plánem. Po zakoupení vhodných pozemků se postupně vyřídily veškeré potřebné administrativní úkony jako […]

Sportovní areál v obci Janův Důl


Uložený snímek 10
V sobotu 24.6. tedy přesně v den svátku svatého Jana se v naší obci konala tradiční Svatojánská pouť, která byla tentokráte spojená s oslavami 25 let samostatnosti obce Janův Důl. Sobotní program byl tradičně zahájen u kapličky, kde po krátkém přivítání přítomných pronesla svou řeč paní farářka Kateřina Havelková z Českého Dubu. Poté následovalo vystoupení […]

Svatojánská pouť a oslava samostatnosti obceP1310275
První sobotní odpoledne v červnu (3.6.2017) se v Janově Dole konala tradiční oslava Dne dětí. Letos tato oslava byla výjimečná, protože se tento den také slavnostně otevíralo multifunkční sportoviště a dětské hřiště. Areál tak byl symbolicky předán do užívání místním obyvatelům a rekreantům. Tento slavnostní okamžik ve spojení s nádherným počasím […]

Otevření sportoviště a dětský den


20170520_142126
V trochu podmračené sobotní odpoledne 20.5.2017 se pro naše starší již tradičně uskutečnilo ve společenské místnosti OÚ v Janově Dole společné posezení. Sešlo se tu tentokráte téměř 30 účastníků, kterým kromě vzájemného povídání atmosféru zpříjemnili zpěvem a hrou na  harmoniku paní Martina Vítková a pan Milan Horák. Občerstvení a obsluhu pro přítomné […]

Přátelské posezení seniorů
Uložený snímek 39
První květnovou sobotu Přátelé Janova Dolu z.s. společně s obcí zorganizovali výlet do Hejnic, Lázní Libverda a zakončené obědem na Obřím sudu. Ráno se většina účastníků vydala autobusem někdo i autem do Liberce, a pak jsme pokračovali všichni vlakem do Hejnic, kde jsme navštívili místní náměstí s překrásným chrámem Navštívení […]

Výlet do Hejnic a Lázní Libverda


20170430_201556
Poslední dubnový večer čili svatojakubská noc tradičně patří pálení čarodějnic, které je spojené s lampiónovým průvodem a zdobením a stavěním májky. Akce začala na parkovišti naproti bývalé hospodě, odkud průvod vyrazil směrem k obecnímu úřadu. Zde se vztyčila téměř 6-metrová májka. Poté se celý průvod přesunul na loukou naproti obecnímu […]

Stavění májky a pálení čarodějnic