20190701_142745
Na záměru vystavět chodník pro chodce ve středu obce se začalo intenzivně pracovat již v roce 2016. Po domluvě souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou chodníku projektant připravil rozsáhlou projektovou dokumentaci a obec začátkem roku 2018 získala stavební povolení na tuto stavbu. V této době byla také podána žádost o dotaci na stavbu […]

Zvýšení bezpečnosti chodců v Janově Dole


DSC00861
V sobotu 19.10.2019 se ve společenské místnosti uskutečnilo vítání občánků spojené s posezením seniorů. V první polovině byli do života v naší obci přivítání tři noví občánci. Kulturní doprovod svým zpěvem zajistilo Rychnovské trio. Poté již následovala volná zábava pro naše seniory. Napsal J. Mašek

Vítání občánků a posezení seniorů
20190924_140431
Již v první polovině roku 2018 byla obec úspěšná se svou žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Oprava drobných památek v obci Janův Důl“, v jehož rámci mělo dojít k opravě pískovcového a železného křížku u č.p. 20 a dále pak ke kompletní opravě výklenkové kaple u č.p. 36, která byla téměř v demoličním stavu. […]

Oprava drobných památek v Janově Dole


DSC00834
První pátek v září patřil našim nejmenším. Uskutečnila se již tradiční akce Rozloučení s prázdninami, kde si děti v rozmezí mezi 1 – 15lety vyzkoušely svou fyzickou a logickou zdatnost při stopované kolem Janodolského hájku pod multifunkčním hřištěm. Nechyběla ani jízda na koních a bohaté občerstvení, které měly děti za […]

Rozloučení s prázdninami pro dětiDSC00788
Dne 3. září Janův Důl navštívila hodnotitelská komise Vesnice roku 2019. Naše obec totiž vyhrála v krajském kole oranžovou stuhu a byla tak vyhodnocena jako nejlepší v oblasti zemědělství. Tohoto celostátního kola se zúčastnily vítězné obce v jednotlivých krajích České republiky. Prezentace obce byla pochopitelně zaměřena na oblast zemědělství. Program započal v areálu Campingu […]

Celostátní kolo Vesnice roku 201920190816_204538
V pátek 16.6.2019 se na louce naproti obecnímu úřadu uskutečnila Janovodolská letní noc. Během večera byla byla opékána kýta na grilu, na ohni klobásy a buřty. Po setmění došlo k zapálení velké vatry stejně jako při pálení čarodějnic. Napsal J. Mašek

První Janovodolská letní noc20190813_154238
Obec Janův Důl se také v roce 2019 zúčastnila soutěže Vesnice roku 2019. Hodnotící komise navštívila naši obec na začátku června, kdy během dvou hodin zhlédla námi připravenou prezentaci obce. Obec Janův Důl byla v soutěži oceněna oranžovou stuhou, tedy nejvyšším oceněním v oblasti zemědělství. S tímto oceněním je spojena […]

Obec získala ocenění v soutěži Vesnice roku


IMG_20190810_172706
V sobotu 10.8.2019 se ve sportovním areálu v Janově Dole uskutečnil již 3. ročník celosvětového turnaje v nohejbalu dvojic. I přes značnou nepřízeň počasí se turnaje zúčastnilo rekordních deset párů, a to jak z Janova Dolu tak z okolních obcí. Turnaj tak byl velmi kvalitně obsazen. Sportovní zápolení nakonec ovládla liberecko-pražská dvojice P+P, která v poměrně […]

Třetí celosvětový turnaj v nohejbalu