DSC00964
V sobotu 7.3.2020 se ve společenské místnosti budovy obecního úřadu konala akce Oslava při příležitosti Mezinárodního dne žen. Akce to byla, jak se později ukázalo, na delší dobu poslední. Stejně jako v loňském roce, tak i letos se jednalo o tematický večer, přičemž se tím letošním tématem staly pokrývky hlavy – zkrátka […]

Mezinárodní den žen v Janově Dole


khs
V příloze naleznete informační letáky od Oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje resp. od Krajské hygienické stanice pro Liberecký kraj, a to ve věci doporučení k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID-19. Leták – zde.

Doporučení občanům – koronavirus COVID-19


IMG_20200222_162930
V sobotu 22.2.2020 se ve společenské místnosti obecního úřadu uskutečnil tradiční turnaj v ping pongu. Turnaj se koná nepřetržitě od roku 2004, kdy proběhl první ročník. Letos tomu tak tedy bylo již po sedmnácté. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů napříč věkovými kategoriemi. Setkání příznivců kulturního a sportovního dění proběhlo i […]

Janovodolský turnaj v ping ponguauto
Na konci roku 2019 byla dokončena oprava automobilu Nissan Patrol, který využívají ke své činnosti místní hasiči. Automobil je v majetku obce coby zřizovatele jednotky požární ochrany. Opravy se týkaly především podvozku automobilu, který byl na několika zkodovaných či jinak poškozených místech nově vyvařen. Celý podvozek byla následně zakonzervován ochraným […]

Oprava hasičského automobilu Nissan Patrol

DSC00940
Tradiční přivítání Adventu v naší obci letos proběhlo za celkem příznivého počasí a také sobotní odpoledne, které jako každým rokem patří  přípravám na adventní neděli,  jsme zvládli bez mrznutí.  Vánoční  strom, předem vztyčený, již čekal na svůj sváteční  šat a zdobení tak mohlo  začít. Ozdoby vyrobené v keramické dílničce Šikulů čekaly na […]

Jaké bylo přivítání Adventu v naší obci20190701_142745
Na záměru vystavět chodník pro chodce ve středu obce se začalo intenzivně pracovat již v roce 2016. Po domluvě souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou chodníku projektant připravil rozsáhlou projektovou dokumentaci a obec začátkem roku 2018 získala stavební povolení na tuto stavbu. V této době byla také podána žádost o dotaci na stavbu […]

Zvýšení bezpečnosti chodců v Janově DoleDSC00861
V sobotu 19.10.2019 se ve společenské místnosti uskutečnilo vítání občánků spojené s posezením seniorů. V první polovině byli do života v naší obci přivítání tři noví občánci. Kulturní doprovod svým zpěvem zajistilo Rychnovské trio. Poté již následovala volná zábava pro naše seniory. Napsal J. Mašek

Vítání občánků a posezení seniorů20190924_140431
Již v první polovině roku 2018 byla obec úspěšná se svou žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Oprava drobných památek v obci Janův Důl“, v jehož rámci mělo dojít k opravě pískovcového a železného křížku u č.p. 20 a dále pak ke kompletní opravě výklenkové kaple u č.p. 36, která byla téměř v demoličním stavu. […]

Oprava drobných památek v Janově Dole