Sportovní areál v obci Janův Důl


Záměr vybudovat v obci nové sportovní centrum se začal postupně naplňovat již v roce 2013, kdy obec nakoupila pozemky v lokalitě „nad hájkem“, kde aktuální územní plán obce stavbu umožňoval. Jinou lokalitu nebylo možné zvolit právě z důvodu regulace výstavby územním plánem. Po zakoupení vhodných pozemků se postupně vyřídily veškeré potřebné administrativní úkony jako zpracování projektových dokumentací, vyřízení stavebních povolení atd.

Centrum pro trávení volného času obsahuje multifunkční sportoviště s umělým polyuretanovým povrchem, dětské hřiště s různými hracími prvky a dráhu pro požární sport. Areál pak má vlastní vodovodní připojení a elektropřípojku a povede k němu nová obecní komunikace tak, aby byl zajištěn přímý přístup ze středu obce. V tomto roce ještě bude postaven sklad a sociální zázemí.

Samotná realizace stavby centra započala v roce 2016. Od jara byly zahájeny práce na dětském hřišti a dráze pro požární sport. Práce byly prováděny především svépomocí. Nejprve se celá nerovná plocha o výměře 3 000 m2 zorala, rozvláčela, vyrovnala a připravila tak k novému osetí. Za pomoc při provádění těchto prací a zapůjčení techniky patří dík společnosti Agrokomplet 2000 Janův Důl s.r.o.

Na ploše pro dětské hřiště pak byly vysázeny nové stromy a keře, a to v rámci dotací podpořené akce „Výsadba zeleně v obci Janův Důl“. Celá plocha byla nakonec oseta. V průběhu roku 2016 pak na této ploše „vyrostlo“ dětské hřiště a nakonec také multifunkční sportovní hřiště. Začátkem roku 2017 se na dráze pro požární sport postavila zpevněná plocha pro základnu. Multifunkční sportovní hřiště pak bylo v březnu 2017 zkolaudováno. Stavba multifunkčního hřiště bylo financováno především z prostředků poskytnutých společností ČEPS a.s.

V roce 2017 pak bude ještě pořízeno sociálního zázemí a sklad. Poté budou také vystavěny příjezdové komunikace především ze středu obce, aby byl areál dobře přístupný. Hasiči pak také postavili další kusy turistických odpočívadel, která jsou v areálu umístěna.

V současné době je ale areál kompletně připraven pro užívání. Věříme, že bude našimi občany využíván k aktivnímu odpočinku v co největší míře a že se tak z areálu stane místo pro příjemná setkání.

Provozní řád sportoviště včetně pravidel půjčování klíčů – Provozní řád-multifunkční hřiště

Provozní řád dětského hřiště – Provozní řád-dětské hřiště

V galerii můžete vidět původní vzhled místa, průběh prací na areálu a aktuální stav.

Napsal J. Mašek

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *