Výlet na Křížovou cestu v Kotli


Výlet na Křížovou cestu v Kotli se uskutečnil v sobotu 7.května 2022 a zdál se být  ve znamení dvojek – rok 2022 a počet účastníků 22. Pěkné počasí s sebou přineslo i dobrou náladu a po společném  pozdravení  u lípy před Agrokompletem v Janově Dole jsme se v 9,00 hodin vypravili na cestu. Při pěších výletech rádi volíme co nejvíce trasy mimo veřejnou komunikaci, zejména proto, že účastníky našich výletů bývají i děti, letos- čtyři a také zvířata – letos fenka Bára a  že nepřetržitý provoz na silnici si vynucuje neustálou pozornost chodců a to narušuje atmosféru výletu. Cesta od kravína směrem ke Kotli, pomineme-li  její stav, vede nenáročným, lehce stoupavým a poté lehce klesajícím terénem a za  vzájemného povídání jsme se brzy ocitli u kotelské tisícileté lípy, která v roce 2009 získala titul Strom roku. U ní se k nám připojila další účastnice výletu, paní Jarča Hauftová z Osečné a po krátkém zastavení jsme pokračovali dále. Nad kotelskou kapličkou   Sv.Anny, která Křížovou cestu zahajuje, jsme odbočili doleva na Kotelský vrch a stezkou lemovanou 14 zastaveními – kamennými sloupky s obrazy, jsme dosáhli cíle, kouzelného místa s kaplí Božího hrobu a dřevěným křížem s korpusem Krista. Křížová cesta vznikla v letech 1902-1904, v pozdějších letech podlehla nenechavým rukám vandalů, ale v letech 2014 – 2017 z iniciativy Města Osečná byla zrekonstruována a vysvěcena.

Po krátkém oddechnutí a malé svačince jsme se vrátili zpět. Před lípou jsme odbočili na polní cestu směrem do Suchého Janova Dolu, kde nás u Krčilů čekalo opékání buřtů, pivo, limo a výborná káva, která se neobešla bez napečených moučníků.

Naše každoroční výlety přinášejí všem účastníkům dobré klima k povídání a v dnešní nelehké době, přinášející nejistotu a neklid,  jsou příjemným setkávacím bodem.

Fotografie ke shlédnutí zde.

Napsala Eva Laurynová

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *