Denní­ archí­v: 6.7.2022


20220410_181219-ii
V červnu byla dokončena kompletní rekonstrukce vodojemu v Janově Dole. Hlavní část prací proběhla již v dubnu a květnu. V rámci akce došlo zejména k sanaci vnitřního pláště akumulační nádrže vodojemu, výměně veškerého armaturního vystrojení včetně prostupů, doplnění nových armaturních prvků pro snazší obsluhu vodojemu, doplnění nerezového žebříku do akumulační nádrže, opravě podlahy vstupní místnosti, […]

Rekonstrukce vodojemu v Janově Dole