Rekonstrukce vodojemu v Janově Dole


V červnu byla dokončena kompletní rekonstrukce vodojemu v Janově Dole. Hlavní část prací proběhla již v dubnu a květnu. V rámci akce došlo zejména k sanaci vnitřního pláště akumulační nádrže vodojemu, výměně veškerého armaturního vystrojení včetně prostupů, doplnění nových armaturních prvků pro snazší obsluhu vodojemu, doplnění nerezového žebříku do akumulační nádrže, opravě podlahy vstupní místnosti, výměně dveří a opravě střechy vstupní místnosti vodojemu.logo-poskytovatele-dotace-lk

Celá rekonstrukce stála více než 1,3 milionu Kč, přičemž obec bude čerpat dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Fondu ochrany vod ve výši téměř 550 000 Kč. Rekonstrukce přispěje k zajištění kvality dodávané pitné vody.

Napsal J. Mašek

 

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *